2 แบบ โดยทางบริษัทฯ จะมีการพัฒนารูปแบบและดีไซน์ของบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
และความเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดบ้านอยู่อาศัยในประเทศ
 
บ้านอยู่สบาย โดยปูนอินทรีได้มีการออกแบบที่ลงตัวไม่ว่าในเรื่องการใช้สอยภายในบ้าน การประหยัดพลังงานและการดีไซน์
ที่ทันสมัยและลงตัว รวมถึงลูกค้าผู้ซื้อบ้านสามารถลดความกังวลในการเลือกช่างผู้รับเหมา วัสดุก่อสร้างต่างๆ และมั่นใจได้ว่า
จะได้บ้านตามแบบที่เสนอในเวลาและราคาที่กำหนดไว้
 
ลูกค้าผู้ที่ต้องการซื้อบ้านอยู่สบาย สามารถติดต่อผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่สุด หรือติดต่อผ่าน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
จำกัด (มหาชน) โทร. 1732
 
บ้านอยู่สบาย แบบที่ 1 เริ่มต้นที่ 590,000 บาท และแบบที่ 2 เริ่มต้นที่ 790,000 บาท โดยราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
วัสดุก่อสร้างที่เปลี่ยนไป ซึ่งทางบริษัทฯถือให้เป็นสิทธิการตกลงระหว่างผู้แทนจำหน่ายและผู้ซื้อบ้านอยู่สบาย
 
60 วันนับจากวันเริ่มก่อสร้าง ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างผู้แทนจำหน่ายและสถานที่ก่อสร้าง