บ้านอยู่สบาย โดยปูนอินทรี เป็นโครงการที่บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มชึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ในการเป็น Home Solution อย่างครบวงจร และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
บ้านอยู่สบาย คำนึงถึงความต้องการบ้านอยู่อาศัยในปัจจุบัน ที่ราคาต่อหลังไม่สูงมากนัก แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมถึงเรื่อง
การออกแบบที่เหมาะสม ใช้งานได้จริง และมีสไตล์ ที่มากไปกว่านั้นบ้านอยู่สบาย ยังแสดงถึงความห่วงใยธรรมชาติโดยการ
ออกแบบส่วนต่างๆ ของบ้านให้ประหยัดพลังงาน และรองรับพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ได้อีกด้วย
บ้านอยู่สบาย ซึ่งเป็นโครงการบ้านสำเร็จรูป ที่ไม่ต้องยุ่งยากในการเลือกวัสดุก่อสร้าง เพียงเลือกแพ็คเกจที่ต้องการ ก็จะมีผู้รับเหมา
ดำเนินการสร้างให้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างปูนอินทรี และตัวแทนจำหน่ายที่เป็นแฟรนไชส์ "บ้านอยู่สบาย"
แบบบ้านได้รับการออกแบบโดยปูนอินทรี
ตัวแทนจำหน่ายทำหน้าที่ขาย รับผิดชอบการก่อสร้าง
ผู้รับเหมา เป็นคนของตัวแทนจำหน่าย และได้รับการรับรองฝีมือจากทางปูนอินทรี
รูปแบบบ้านปัจจุบันมี 2 แบบ แต่มี 2 ตัวเลือก ในส่วนของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์เสริม